BVC-kontroller

Uppföljningsprogram

I Sverige har vi ett nationellt program avseende att följa barns s.k. psykomotoriska utveckling. Det innebär att vi kallar er till besök vid vissa specifika åldrar för att se så att ert barn växer och utvecklas normalt. Vissa besök är hembesök då vi erbjuder oss att komma hem till er.

Tänk på att barn utvecklas väldigt olika och i olika takt. Även mellan syskon kan skillnaderna vara stora, men att allt oftast är helt inom normalvariationen. Prata med din BVC-sköterska så förklarar han eller hon mer.

Att stå och gå med stöd kontrolleras runt 10 mån ålder
Att stå och gå med stöd kontrolleras runt 10 mån ålder

Läkarkontroller

Vissa av rutinbesöken sker med läkare. Våra sjuksköterskor har dock alltid nära kontakt med läkaren och kan lätt få hjälp eller boka en akuttid om det skulle vara något speciellt även vid andra tillfällen.

Här kan du läsa mer om BVC-programmet...

Ibland får man improvisera och lösa undersökningen på barnets villkor...
Ibland får man improvisera och lösa undersökningen på barnets villkor...
Hem