BVC för prematurt födda barn

Att få sitt barn långt innan beräknad tid kan innebära att mycket ställs upp och ned; jobbet, syskonen, planerad inredning av barnrummet och inte minst långt tid på sjukhus med allt vad man kan behöva hjälpa dessa barn med. Lyckligtvis bor vi i ett land, där neonatalvården är bland den bästa i hela världen. När man sedan väl skrivs ut från sjukhuset kan det kännas skönt och tryggt att även den personal man träffar på BVC vet vad det handlar om att vara född för tidigt eller att ha behövt vårdas på neonatalavdelning av andra orsaker.

Lillugglan först ut med att kunna möta för tidigt födda barn på BVC

Redan när Lillugglans BVC öppnade i Augusti 2011 hade vi barnsjuksköterskor samt neonatolog för att kunna möta detta behov och efter att ha träffat de första familjerna förstod vi hur rätt det var och allt sedan dess har antalet familjer med en bakgrund på neonatalavdelning bara ökat. En av våra första familjer var familjen Hellner, där mamma Charlotta skriver så här:

" Våra tvillingpojkar Tage och Jamie föddes i vecka 25 i Mars 2010. Efter närmare 5 månader på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus fick vi ta med oss våra mirakel hem. När man som vi har fått för tidigt födda barn så finns det mycket tankar och efter att vi kommit hem från sjukhuset behövde vi mycket råd och stöd. När ”Lillugglan” öppnade tvekade vi inte en sekund på att lista barnen där då dom som arbetar på Lillugglans Barnsjukvård har erfarenhet av för tidigt födda barn, och Pontus som är barnläkare där arbetade med våra pojkar när de låg inne på Neonatal. Lillugglans Barnsjukvård är verkligen en BVC utöver det vanliga och de är fantastiska, varma och omtänksamma människor som arbetar där, de ser inte bara barnen utan även oss som föräldrar och vi känner oss oerhört trygga med deras erfarenhet och kunskap."

Tvillingmamma Anna-Charlotta Hellner

Jamie och Tage med pappa Bertil
Jamie och Tage med pappa Bertil
"Att välja lillugglans BVC var helt givet för oss med tanke på deras kunskap inom prematura barn. Från första dagen har vi fått ett grymt bemötande av den otroligt kompetenta personalen, som har gjort övergången från tre månader på neonatalavdelningen både smidig och trygg. De finns alltid tillgängliga och behjälpliga vare sig det gäller ett samtal gällande en förkylning eller en vaccination för storebror. Det har varit ovärderligt för oss och vi kan varmt rekommendera dem oavsett prematura barn eller ej!"
Shabnam och Emanuel (med tvillingarna Alex & John)
Alexander och John
Alexander och John

Jenny om att hjälpa dessa familjer

"De flesta familjer med för tidigt födda barn kommer till mig tätare under första året. Vi har också mycket kontakt via mejl och/eller telefon.

Jag har tät kontakt med neonatalmottagningen och ibland med neonatal hemsjukvård och för vissa barn kan det bli aktuellt att parallellt gå på dubbla mottagningar under utslussningen. För vissa barn har vi också haft gemensamma hembesök eller överlämningar på sjukhuset.

Jag lägger också längre tid på första inskrivningsbesöket då det finns så mycket föräldrarna har att berätta om tiden på neonatalavdelningarna och första tiden hemma. I det samtalet kan jag bilda mej en uppfattning hur föräldrarna mår. Om de kan redogöra för sin ”resa” och följa en tråd under berättelsen tyder ofta på att de kan få ihop sin vardag på ett bra sätt. Det ger mig också en bra bild över hur barnet mår och vad det har extra behov av hjälp med."

Läs Jennys artikel om prematurbarn på Lillugglan på sidan 30 och framåt i Barnbladet här...

 

Hem