Krupp

Symtom

Ett barn med förkylning som drabbas av heshet, skällande hosta, svårigheter att andas med väsande, ansträngd andning har sannolikt fått s.k. krupp.

 

Råd

Ta upp barnet i lugn och ro, låt det sätta sig i det läge som känns bäst. Försök att lugna det. Stress kan förvärra situationen.

Ibland kan frisk luft lindra; gå ut eller öppna fönstret.

Kontakta sjukvården om barnet efter detta inte blir bättre eller redan från början har stora svårigheter med andningen.

Liten kille med krupp. Man hör att det är "svullet" högt upp i luftvägarna, hes och hostig.

Information

Det vanliga är att ett barn en till några timmar efter sänggående vaknar och ter sig väldigt påverkat i sin andning. Krupp låter ofta väldigt otäckt om man inte hört det innan. Det leder sällan till allvarliga problem. Mer om Krupp kan du läsa här...