Kramper

Symtom

Tecken på ett krampanfall kan vara att en person plötsligt blir frånvarande, rycker i ansiktet, tuggar med munnen. Det kan även innebära att någon oförklarligt faller omkull, blir stel och rycker i någon eller flera delar av kroppen.

Råd

Säkra A-B-C, håll extra uppsikt så att luftvägen är fri.

Placera personen i framstupa sidoläge i fall han/hon skulle kräkas.

Försök att ta reda på om det är en person med känd krampsjukdom. Titta efter om de bär ett halsband eller brosch med en symbol (se bild) i form av en ljuslåga. Det kan då hända att de har med sig kramplösande medicin, oftast i form av en vätska som sprutas direkt i rumpan.                

 I händelse av ett krampande barn:

  • Åtgärder som ovan.
  • Kontakta alltid sjukvården.

Hos ett barn som krampar p.g.a. feber (snabbt stigande temp.) försök att försiktigt kyla barnet genom att ta det utomhus, badda med kalla handdukar etc. Om du har febernedsättande medicin, använd i först hand Paracetamol och i andra hand Ibuprofen. Se feber.

Information

Kramper kan bero på flera orsaker; känd/ nydebuterad epilepsi, feber, förgiftning, cirkulationssvikt, lågt blodsocker, skalltrauma m.m. Åtgärderna är alltid att säkra A-B-C först och därefter behandla kramperna. Finns ingen medicin, håll personen under noggrann uppsikt i avvaktan på ambulans.