Köldskador

Symtom

Vid köldskada blir huden först kall och vit, därefter marmorerad och blå. Känseln försvinner relativt snabbt så glöm inte att titta efter vitnad hud på utsatta områden så att dessa inte missas. Vit uppvärmning kan blåsor bildas.

 

Råd

Försök att värma det drabbade genom att värma långsamt t.ex. hud mot hud. Kalla fingrar kan t.ex. värmas i armhålan. Hjälp varandra.

Ta bort kalla och våta kläder. Gå om möjligt inomhus och få på torra kläder.

Ge något varmt att dricka.

Uppvärmningen måste ske långsamt och inte med något för varmt då det kan orsaka skador.

Kontakta sjukvården om du behöver mer råd.