Geting- och bistick

Symtom

Allt från liten lokal svullnad och smärta till livshotande allergisk reaktion.

Råd

Adrenalinspruta, om personen är känd allergiker och har en nödspruta, s.k. EPI-pen hjälp till att ge den direkt i låret, genom kläderna om nödvändigt.

Om personen är känd allergiker eller ändå reagerar med tecken på chock såsom svullnadskänsla och klåda i munnen, kallsvettighet, hjärtklappning, andnöd, nässelutslag kontakta omedelbart sjukvård för hjälp.

Vid mer stillsam lokal reaktion: ta bort gadden om möjligt, kyl ner området försiktigt med vatten, is eller kylbalsam. Om du har lokalbedövnings- och/ eller kortisonsalva kan du gnida på detta.

Information

Stick av bi eller geting ger oftast en lokal reaktion med svullnad, rodnad och värme som försvinner efter något dygn. Allvarliga reaktioner är mer sällsynta och förekommer oftast hos kända allergiker. Även hos icke allergiker kan stick i mun och hals vara farliga. Läs mer här...