Förgiftningar

Råd

Försök aldrig få någon att kräkas om inte sjukvården råder dig till detta.

Om barnet är eller blir medvetslöst, kontrollera A-B-C och åtgärda samt ring 112 vid behov.

Om barnet fått i sig frätande ämnen såsom ammoniak, syror,
maskindiskmedel, tändvätska, bensin etc.;

  • Skölj ur själva munnen.
  • Försök inte framkalla kräkning då det kan förvärra skadan.
  • Om barnet är stabilt nog att dricka och svälja säkert, ge lite mjölk eller grädde att dricka.
  • Vid förtäring av tobak, giftiga svampar, mediciner; ge medicinskt kol om det finns tillgängligt.

Information

Förgiftningar kan orsaka skada på och i kroppen av olika slag, omedelbart eller långsamt under dagar till veckor. Symtomen varierar kraftigt mellan olika sorters substanser. Kontakta alltid sjukvården och/ eller giftinformationscentralen för råd.