Elskada

Råd

Glöm inte din egen säkerhet. Bryt strömmen innan du hjälper barnet med första hjälpen. Om detta inte är möjligt, försök få bort barnet med något som inte leder ström; kraftigare bräda, något av plast eller gummi.

Elskada kan orsaka allt från en liten brännskada till omedelbart hjärtstillestånd. Lik- eller växelström spelar ingen roll. Åtgärder är som alltid första hjälpen (t.ex brännskadevård) och HLR enligt ovan beskrivna principer.

För mer information kring barn och elolyckor, läs här...