Drunkning

Råd

Rädda barnet ur vattnet i horisontalläge (liggande) om möjligt. Att resa barnet kan leda till att blod samlas i benen och man får blodtrycksfall. Tänk på att vara försiktigt med huvud och nacke då det kan finnas en nackskada (t.ex. om någon dykt och slagit i huvudet).

Säkra A-B-C

Vid behov, påbörja HLR.

Ring 112 eller be någon annan ringa vid behov

Försök inte att tömma eller suga ut vatten ur barnet. Försök bara rensa munnen om det är något som tydligt hindrar luftvägen. Gör inblåsningar som vanligt; luft kommer att ersätta vattnet.

Barn drunknar tyst och obemärkt. LÄMNA ALDRIG små barn utan uppsikt i eller nära vatten, även om det "bara" är en lite pöl eller någon decimeter djupt i badkaret.