Chock

Symtom

Tecken på begynnande eller faktisk chock kan vara: blekhet, oroskänsla, klåda i munnen och känsla av att ha svårt att få luft. Svag oregelbunden puls, snabb ytlig andning.

Råd

Säkra A-B-C

Ring eller be någon annan ringa 112 vid behov

Placera barnet liggande stabilt, gärna med benen något upplyfta . Det är viktigt att benen hamnar något högre än hjärta och huvud.

Se till att barnet inte kyls ner eller blir för varmt. Lägg över en filt eller något annat torrt, värmande.

Försök att lugna barnet.

Information

Chock innebär rent medicinskt att cirkulation och/ eller andning är så påverkade att kroppens olika organ inte får tillräckligt med syre och kan skadas. Det kan bero på flera orsaker såsom allergi, vätskebrist, blödning, hjärtproblem, svår infektion, kolmonoxidförgiftning vid brand, sockersjuka m.m. Det som man i folkmun ibland betecknar som chock i form av starka känslor kan också leda till blodtrycksfall och svimning, men är i regel inte lika allvarligt.