Astma

Symtom

Ett barn med ett svårt astmaanfall uppvisar ofta hosta, pipande, väsande andning. De behöver trycka på för att andas ut och vill ofta sitta upp, lätt framåtlutade.

 

Råd

Försök att hålla situationen och barnet så lugnt som möjligt. Om barnet stressas kan tillståndet förvärras.

Kalla på hjälp. Ring 112 eller be någon i din närhet göra detta om du upplever barnet svårt påverkat.

Hjälp barnet med sin inhalator om han/hon försöker hitta och ta den. Inhalera minst var 10-15:e minut tills hjälp kommer.

Låt barnet hålla den kroppsposition som känns bäst, oftast uppesittande, lätt framåtlutad. Tvinga aldrig någon med andningsbekymmer att lägga sig ner.

Mer information om barn och astma finner du här...