Allergi

Symtom

Följande symtom kan vara tecken på att en allvarlig allergisk reaktion håller på att utvecklas; klåda i mun, hals, näsa. Heshet och klumpkänsla i halsen. Värmekänsla och rodnad i ansiktet. Illamående, kräkningar, diarré, snabbt utvecklande nässelutslag.

 

Råd

- Adrenalinspruta: om barnet har en känd svår allergi och är livshotande påverkad, kontrollera om barnet bär på en ”nödspruta” i form av en s.k. adrenalinpenna som man ger direkt i låret, genom kläderna om det behövs.

Ring 112

- Mediciner: Barnet kan också ha med sig någon form av ”allergitablett” och/eller kortisontabletter. Fråga efter detta och hjälp vederbörande ta detta om han/hon är vid klart medvetande och kan svälja säkert. Läs mer här...

Information

Allergi kan bero på många olika saker och kan yttra sig på många olika sätt. De mest allvarliga reaktionerna brukar inträffa vid känd allergi mot geting, jordnötter och läkemedel. En reaktion kan ibland inte se så allvarlig ut från början, men kan snabbt försämras till ett livshotande tillstånd. Se ovan.