Akutläge

AKUTLÄGE Omhändertagande enligt ABC principen

ABC-principen är en minnesregel för att komma ihåg de viktigaste stegen när du hjälper en svårt skadad eller sjuk person med påverkat medvetande. Det står för:

 

Airway – Breathing – Circulation

d.v.s. luftväg, andning, cirkulation.
  
Kontrollera alltid och åtgärda vid behov ABC i den ordningen.
  
Försäkra dig om att luftvägen är öppen så att barnet kan andas; på spädbarn upp till c:a 1 år skall huvudet vara i s.k. neutralt läge med huvudet i linje med kroppen. Håll en hand på pannan och andra handens pek-och långfinger under hakspetsen. Hos större barn och vuxna skall huvudet böjas lite mer bakåt. Se så att det inte finns något i munnen som uppenbart hindrar andningen.
  
Kontrollera andningen; lägg ena örat intill mun och näsa, lyssna efter andningsljud och känn efter luft mot kind eller öra samtidigt som du tittar efter rörelser i bröstkorg och /eller mage.  Det är viktigt att andningen är tydlig och regelbunden och att den inte bara utgörs av enstaka suckar, oregelbundna snarkningar eller inte hörs alls.
  
Om andningen är stabil, kontrollera cirkulationen; finns någon större synlig blödning eller andra skador som gör att barnet riskerar att snabbt bli sämre? Har det varit någon form av olycka så att man kan misstänka inre blödning. Tecken på detta kan du läsa om under chock.

Om barnet är medvetslöst och inte andas måste du använda dig av Hjärt-lungräddning.

Information

Vid alla akuta lägen ropa på hjälp, be någon ringa 112 eller ring själv. Försäkra dig om att omgivningen är säker så att du inte riskerar att själv skadas av trafik, elledningar eller annan fara. Försök att få den skadade till säkert område om möjligt.
  
Notera att vid trauma såsom trafikolycka, fall eller annan skadesituation kan halsryggraden vara skadad. Försök minska rörelser i denna hos den skadade genom att hålla huvudet stilla och lugna personen om ABC är välfungerande, annars måste detta prioriteras enligt ovan.