Första hjälpen

Första hjälpen är den kunskap som handlar om att kunna ge viss hjälp först i händelse av till exempel sjukdom eller skada. Här finner du tips och råd till enkla åtgärder. Dessa får användas efter eget omdöme och kan inte ersätta kontakt med sjukvården om du är tveksam.
Vid alla akuta lägen som kan innebära fara för liv, ropa på hjälp, be någon ringa 112 eller ring själv. Försäkra dig om att omgivningen är säker så att du inte riskerar att själv skadas av trafik, elledningar eller annat.