Barn & skärmtid

Skärmar och skärmbeteende är en ny företeelse och forskningen har inte kommit så långt än. Vi vet ännu inte hur skärmbeteende kommer att påverka oss och i dagsläget finns inga entydiga svenska rekommendationer.

Det du som förälder kan fundera över, är vad skärmen tar tid ifrån. Om det blir på bekostnad av lek och rörelse så visar forskningen med allt större tydlighet att ökat stillasittande medför negativa konsekvenser för vår hälsa och inlärningsförmåga.

Det är också bra att fråga sig hur skärmen används av barnet. Sitter hen oftast själv? Finns det möjlighet att som förälder sitta mer tillsammans med barnet? Det kan ge en möjlighet att upptäcka vad barnet ser på och tycker är roligt. Det kan ju också ge en möjlighet att påverka vad barnet tittar på.

Andra funderingar kan vara hur skärmarna används i familjen? Är de orsak till återkommande konflikter? Vad tycker ni föräldrar fungerar bra? Vad skulle ni vilja ändra på?

Ett bra tips för att ha koll på skärmtiden är att sätta en klocka på en i förväg bestämd tid. TimeTimer är en app som är ett exempel på en visuellt tydlig timer som kan vara till hjälp för att visa hur tiden minskar. Oftast kan man i sitt nätverk hemma ställa in en maxgräns för surfande och även filter för olämpligt innehåll.

Nedan följer några lästips som är ett urval av material framtaget av FaR-teamet i Västra Götalandsregionen:

Praktiska tips

Regelbundna rörelsepauser och mobilen i ansiktshöjd.

Kartlägg skärmanvändandet och gör en familjeplan

Skärmfria zoner, tider och/eIIer situationer?

Skärmkoll, t.ex. med appen Skärmtid i iPhone

Blåljusfilter. ”Night shift" i iPhone,”BIue light filter“ i Samsung

Länkar, kontakt

Statens medierad.se — Information och vägledning om barns och ungas mediesituation.

Amerikanska akademiska föreningen for barnläkares riktlinjer for media-användande, 2016:

Skarmhjalpen.se — testa ditt skärmbeteende

Surfalugnt.se — råd, vägledning och samtalsmaterial. Aktuell info om appar och spel i ungas värld

Skarmbalansen.se — Om spelberoende.

 - Gustav Martner om barns medieanvändning

Umo.se — Sök pa Skärm. Råd, tips och ett intressant poddavsnitt om skärmanvändande

BRIS vuxentelefon 077-150 50 50 — Prata med kurator om oro kring egna eller annans barn upp till 18 år

Litteraturtips

Skärmhjärnan - Anders Hansen

Smartare än din telefon - Siri Helle

Skärmtid, familjens guide till den digitala vardagen - Björn Solfors