Allergi

Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga. Antalet individer som drabbas av dessa reaktioner har ökat påtagligt under senare delen av 1900-talet, framför allt i de industrialiserade delarna av världen.

Ärftligheten spelar roll
Atopi betyder att barn ärver förmågan att bilda IgE antikroppar från sina föräldrar och därför är allergiska sjukdomar ärftliga. Det finns ett klart samband mellan föräldrarnas sjukdomshistoria och barnets.

  • Om ingen av föräldrarna har allergiska besvär är risken att barnet blir allergiskt 13 %
  • Om en förälder har allergiska besvär är risken att barnet blir allergiskt 20 %
  • Om bägge föräldrarna har allergiska besvär, men har olika sorters besvär, är risken att barnet ärver föräldrarnas allergier 43 %
  • Om båda föräldrarna har samma allergiska besvär är risken att barnet ärver föräldrarnas allergier 72 %