Vabruari här, men hopp finns

Så är vi åter mitt i virusens och i viss mån bakteriernas högtidsmånad. Senaste rapport från Folkhälsomyndigheten inger dock visst hopp, även om all statistik alltid måste tas med en liten nypa salt.

Vabruari här, men hopp finns

Avseende RS-virus avtog aktiviteten under vecka 6. I år är det ett sent, lågt år, d.v.s. senare start och färre fall. Det brukar vara jobbigare vartannat år så nästa år är det dags igen.

När det gäller rapporterade fall av kräksjuka med Calicivirus har det under vecka 5 också minskat, men ligger fortfarande högt jämfört motsvarande period förra året. Vi är på väg in i den period då det vanligtvis raporteras flest fall.

Vårt råd är fortsatt, att fr.a. när det gäller de allra minsta barnen undvika vistelse inhomhus i stora folksamlingar och noggrann handhygien. Blir barnen sjuka vet ni var Lillugglan finns :-)

Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!
Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!

Varm mjölk med honung vid halsont, röd saft vid hosta eller bedövande halstabletter och receptbelagd hostmedicin. Detta med egenvård spänner över ett stort fält från medicinsk vetenskap till ren livserfarenhet hos våra äldre generationer.

Visa fler