Lättare prata om sex än om mat

Mat intas dagligen och DU känner ju din kropp bäst, så vem har rätt att säga vad du skall äta och inte. Trots det matas du av information om vad du skall äta för att på bästa sätt ta hand om din hälsa. Allt ställs på sin spets när du får ett litet barn att ta ansvar för.

Lättare prata om sex än om mat
Mat intas dagligen och DU känner ju din kropp bäst, så vem har rätt att säga vad du skall äta och inte. Trots det matas du av information om vad du skall äta för att på bästa sätt ta hand om din hälsa. Allt ställs på sin spets när du får ett litet barn att ta ansvar för. Då kan det lätt bli förvirrande med alla dessa kostråd. I massmedia står det på ett sätt, släkt säger något annat och vännerna säger något tredje och vi i vården säger ytterligare… Sedan har barnet en åsikt också, och kan använda maten som ett maktmedel, hen kanske inte ens vill äta. Ja, mat kan verkligen beröra oss, att både älska och hata… Jag som dietist tycker att mat är fascinerande både utifrån ett känslomässigt perspektiv men även utifrån hur viktigt det är för vårt välmående. I dag vet vi att mat är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga framtida sjukdomar. Vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke på att du intar ca 50 ton mat under din livsstil och ca 70 ton om vi även räknar in dryck. Forskningen i dag är i stort sett enig, om vad som är bra mat för vår hälsa, både nationellt och internationellt, även om massmedia säger något annat… Vi föräldrar är viktiga förebilder för våra barn, så vad kan vi försöka förmedla till barnen gällande mat? Här kommer några tips från mig;
  • Ät tillsammans i så stor utsträckning som går – gemenskap under måltid och att låta måltiden få ta tid har gynnsamma effekter på vår kropp. Då kan barnet lära känna in sina hunger och mättnadskänslor samt få tid att utforska vad maten smakar.
  • Låt ditt barn få ”känna” på sin mat. Vänta helst med att torka av händer och mun till efter måltiden.
  • Ät regelbundet – eftersom barnet växer och har en liten magsäck behöver ditt barn mat oftare än vi vuxna. Periodvis kan ditt barn ha bristande lust för mat, men äter förmodligen bättre vid ett annat tillfälle.
  • Äta gärna allsidigt och färgglatt – då får barnet i sig många av de näringsämnen som det behöver. Grönsaker och frukt är något som är riktigt toppen för kroppen men för barnet intas i ”lagom mängd” eftersom de innehåller mycket fibrer och lite energi...

      / Ulrika Åhs Jonsson

 

Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!
Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!

Varm mjölk med honung vid halsont, röd saft vid hosta eller bedövande halstabletter och receptbelagd hostmedicin. Detta med egenvård spänner över ett stort fält från medicinsk vetenskap till ren livserfarenhet hos våra äldre generationer.

Visa fler