Coronavirus hos barn, vad vet vi?

Många är funderingarna och teorierna kring detta eländiga virus och hur det eventuellt gör våra barn sjuka. Sanningen hittils är, att inte särskilt mycket alls!

Coronavirus hos barn, vad vet vi?

Många är vi som funderat kring små barn och coronavirus. Hur smittsamt är det? Är det farligt? Smittar de mer än vuxna? Kan man födas med coronavirus? Sanningen är, att vi fortfarande bara är i början av att förstå detta virus och hur det yttrar sig i olika åldrar, men klart är, att vi idag vet betydligt mer än för bara tio månader sedan.

Avseende smittsamhet pekar allt på att barn är i betydligt mindre utsträckning smittspridare, men givetvis förekommer det och då i större samlingar och nära kontakt. Skolan anses inte vara en stor skurk bakom smittspridningen. Man har sett enstaka fall där nyfödda barn har burit på viruset efter födda av sjuk mor eller att de smittats dagarna efter förlossning, men dessa barn har inte uppvisat några som helst besvär av detta utan provtagning har bara skett i ”smittspårande syfte”.

Barn blir i regel mycket mindre sjuka om de alls märker av det. Som en vanlig förkylning, hosta, snuva, kanske huvudvärk. De som har blivit mer allvarligt sjuka i akutskedet har haft någon form av bakomliggande sjukdom och det har inte varit många. Vissa andra barn, fortfarande ytterst få sett till befolkningsmängden och antal sjuka vuxna, har dabbats av ett slags hyperinflammatoriskt tillstånd eller långdragna covidsymtom. Nu har man inte kunnat följa alla dessa barn så lång tid, men allt tyder på att även de blir helt återställda.

Låt oss i allt detta jobbiga glädjas åt att spridningen av andra för barn (och de flesta andra) mer jobbiga virus såsom influensa, magsjuka och RS-virus hittils ser väldigt blygsam ut, sannolikt beroende på att vi alla är mycket duktigare på hygien och att hålla avstånd. Så fortsätt så. Även efter pandemin!

                                                                                 Pontus Johansson, Barnläkare

Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!
Barnläkarens vetenskap eller farmors husmorstips?!

Varm mjölk med honung vid halsont, röd saft vid hosta eller bedövande halstabletter och receptbelagd hostmedicin. Detta med egenvård spänner över ett stort fält från medicinsk vetenskap till ren livserfarenhet hos våra äldre generationer.

Visa fler