Lillugglans Jenny Rydell släpper en handbok för barnhälsovården om för tidigt födda barn

Efter flera föreläsningar och artiklar om för tidigt födda barn tog bokförlaget Gothia kontakt med Jenny Rydell när de ville ge ut en bok om det glapp som ofta föräldrar till prematurt födda barn upplever när de kommer hem från sjukhuset och ska slussas in i primärvården. Läs kortintervjun med Jenny om varför hon tog på sig författandet och vad hon själv vill lyfta fram ur boken. 

Lillugglans Jenny Rydell släpper en handbok för barnhälsovården om för tidigt födda barn

Kortintervju med Jenny Rydell på Lillugglan om varför hon tog på sig författandet och vad hon själv vill lyfta fram ur boken, "För tidigt född - handbok för barnhälsovården. 

Först, vad tror själv är skälet till varför du fick frågan om att skriva en boken?
Min förläggare läste en artikel jag skrivit i Barnbladet, barnsjuksköterskeföreningens tidning om för tidigt födda barn på BVC och tänkte direkt att kunskapen hos de som jobbar med denna grupp av barn och deras föräldrar måste stärkas. Därför mejlade hon mej. 

Och… det är ju inget litet projekt att skriva en bok, varför tackade du Ja?
Det skulle bli en spännande utmaning för mig som inte skrivit en bok tidigare. Det är heller inte alla dagar en mejlförfrågan om att skriva en bok dimper ner i inkorgen.

Jag värnar starkt för prematurt födda barn och deras föräldrar. Jag har under alla år hört hur jobbigt de har det i barnhälsovården och i andra vårdkontakter samt i skolan och kände att om jag kan bidra med ökad kunskap hos vårdpersonal så skapar det tryggare föräldrar och mer välmående barn. Det finns inget bra samlat material utan den här boken skulle det första samlade skrivet om detta. 

Vilka tänker du främst bör läsa den?
Alla som i sin profession möter prematurt födda barn och deras föräldrar,  d.v.s BVC, BUM, barnmottagningar och också barnsjukhusen.

Om du skulle lyfta fram de tre saker du helst vill att läsarna ska ta med sig från boken, vilka tre saker skulle det vara? 
Jag tycker allt är viktigt. Boken är en helhet med många delar. Den kan också användas som en uppslagsbok. Delen om föräldrablivande och föräldraskap är den del som jag själv lärt mig mest ifrån när jag sökt kunskap i litteratur och studier. Den delen känns som en otroligt viktig del för att få en förståelse för vilken process föräldrarna går igenom. Den processen skiljer sig mycket från de som får ett fullgånget friskt barn.

I vardagen jobbar du ju på Lillugglans BVC, på vilket sätt får du glädje av din prematur expertkunskap där? 
För mig är det en glädje att föräldrar söker sig till oss för de har hört att Lillugglan har denna ”expert” kunskap. Det känns stort. Jag känner mig ofta säker i mötet med dessa familjer, vilket är en trygghet för både mig och föräldrarna. 

Om man vill komma i kontakt med dig, t.ex. om man har en fråga, hur får man tag i dig? 
Enklast är att mejla mig på jenny@lillugglan.se, så svarar jag där eller ringer upp om jag kan. 

Avslutningsvis. Kan du tänka dig att skriva en bok igen och i så fall, vad skulle du göra annorlunda då?
Absolut. Jag har en ide som jag troligen kommer lyfta i höst med förlaget.

Ja, lite annorlunda skulle jag göra. Jag skulle skicka in varje del i boken när den är klar istället för att skicka in när allt var klart. Detta resulterade i att jag fick ändra mycket gällande ordval och flöde, istället för att kunna göra det löpande när jag skrev. 

För tidigt födda - handbok för barnhälsovården kan du köpa direkt från Gothia förlag eller från Bokus.

Isak föddes hemma i vecka 24, en fantastisk historia
Isak föddes hemma i vecka 24, en fantastisk historia

När Isak kom till sjukhuset var han nerkyld och vägde bara 700 gram. Han hade fötts hemma i duschen efter 24 veckors graviditet. I dag är han helt frisk – mot alla odds. – Det har många gånger varit som en mardröm, men med facit i hand har vi haft en väldig tur, säger mamma Paulina Nilsson.

Visa fler